1.5-sty Terrace/Link House in Kepong Baru, Kuala Lumpur

1.5-sty Terrace/Link House for sale in Kepong Baru, Kuala Lumpur asking for RM 650,000